خط مشی

دنیز ماکارون
شرکت دنیز ماکارون تولید کننده انواع ماکارونی با هدف ارتقاء سطح کیفیت و سلامت محصولات خود نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی بر مبنای استاندارISO
9001:2001و ISO 22000:2005و HACCPاقدام نموده است.مدیریت شرکت به منظور حفظ و گسترش سهم بازار آرمانهای زیر را مدنظر قرار داده است:
❖ افزایش روزافزون کیفیت و سلامت محصولات مجتمع و کاهش احتمال وقوع آلودگی
❖ گسترش مشتری مداری در تمامی سطوح سازمان و اقدام در جهت جلب رضایت مصرف کنندگان از طریق ارائه محصولات سالم ، باکیفیت ، ارزان و در دسترس
❖ پایبندی به الزامات قانونی و بکارگیری استانداردهای نوین جهانی
❖ بهبود مستمر عملکرد فرآیندهای سازمان
شرکت دنیز ماکارون در راستای تحقق آرمانهای فوق ، برنامه های زیر را مدنظر دارد :
❖ استقرار سیستم مدیریت کیفیت و سلامت غذایی بر مبنای نیازمندیهای استانداردهای ISO
HACCP و9001
❖ افزایش تنوع محصولات بمنظور پاسخگوئی به نیازهای روزافزون مشتریان
❖ بهبود زیرساختها و تجهیزات تولید به منظور افزایش کیفیت و ضریب ایمنی محصولات
❖ افزایش مشارکت کارکنان در بهبود کیفیت و کمیت تولید از طریق آموزش و انگیزش آنان
مدیریت شرکت از کلیه همکاران عزیز انتظار دارد که با تشریک مساعی صمیمانه در راستای اجرای سیستم مدیریت کیفیت و بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان همت گمارند.
دراین راستا نماینده مدیریت در سیستم کیفیت با برخورداری از اختیار کافی مسئول حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم می باشد.